Mandat SEPA

Mitjançant l’acceptació d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza a Associació Albert Sidrach a enviar instruccions a la entitat del deutor a carregar en el seu compte i a l’entitat per a efectuar els càrrecs en el seu compte seguint les instruccions del creditor.

Com a part dels seus drets, el deutor està legitimitat al reemborsament per la entitat sempre que la sol·licitud de reemborsament s’efectuï dins de les vuit setmanes següents a la data del càrrec en compte i es comuniqui per escrit a l’Associació (per correu postal al seu domicili o per e-mail a: info@associacioalbertsidrach.org).

Pot obtenir informació addicional vers els seus drets a la seva entitat financera.